Mit tegyünk?

 

A Kali-szantarana upanisadban az áll, hogy a harminckét szótagból és tizenhat szóból álló mahá-mantra – Haré Krisna, Haré Krisna, Krisna Krisna, Haré Haré, Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré – éneklése a modern idők vallásos gyakorlata. Egyszerű, élvezetes, bárhol, bárki végezheti és a vallás tökéletességét, az Isten iránti tiszta szeretetet kínálja fel gyakorlójának. Manah elmét jelent, a trájaté szó pedig annyit tesz: védelmet nyújtani.

Aki állandóan énekli a mahá-mantrát, a felszabadulás nagy énekét: Haré Krisna, Haré Krisna, Krisna Krisna, Haré Haré, Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré, annak elméje mentes marad az anyagi szennyeződésektől. Az Úr Csaitanja, az Abszolút Igazság korunkban alászállt személyisége, akinek Isteni volta mellett a védikus szentírások tanúságot tesznek, ezért azt az utasítást adta, hogy az ember ajka sohase hagyjon fel a Szent Nevek éneklésével. Akik mentesek az önző vágyaktól, akik a világi javak után sóvárognak és akik a világon túli, ugyanakkor azt mégis átható transzcendenciába olvadás boldogságának megtapasztalását óhajtják, egyaránt a Haré Krisna éneklésével teljesíthetik be kívánságaikat. Annak érdekében, hogy az ember elsajátítsa a Szent Név állandó énekléséhez szükséges tulajdonságokat, a fűszálnál is alázatosabbnak és a fáknál is türelmesebbnek kell lennie, s mindenkinek megadva a kellő tiszteletet óvakodnia kell attól, hogy saját részére bármiféle megbecsülést is elvárjon. Annak számára, aki ilyen hangulatban énekli az Úr Szent Neveit, az anyagi létezés óceánja parányi tócsává zsugorodik, nem nagyobbá, mint egy borjú esővízzel telt patanyoma. Az Úr Csaitanja így magyarázta ezt meg (Srí Csaitanja Csaritámrita Ádi 17 21-32):

„Ebben a Kali-korszakban nincs más út, nincs más út, nincs más út lelki helyzetünk megértésére, mint az Úr Hari szent nevének éneklése, szent nevének éneklése, szent nevének éneklése A Kali-korszakban az Úr szent neve, a Hare Krisna mahá-mantra az Úr Krisna inkarnációja. Pusztán a szent név éneklésével az ember közvetlenül az Úr társaságát élvezheti. Aki így tesz, minden bizonnyal felszabadul. A nyomaték kedvéért e vers háromszor ismétli meg az éva [bizonnyal] szót, és háromszor a harér náma [az Úr szent neve] szavakat is, azért, hogy az egyszerű emberek megértsék. Ez a vers egyértelműen kijelenti, hogy az, aki más utat jár, nem szabadulhat fel. Ez az oka a háromszoros ismétlésnek – semmi más, semmi más, semmi más –, amely az önmegvalósítás valódi folyamatát hangsúlyozza. Az ember legyen alázatosabb, mint az utcán heverő szalmaszál, legyen mentes minden vágytól, amely saját megbecsülésére irányul, ám mások előtt tisztelettel hajtson fejet. Az Úr szent nevét éneklő híveknek olyan béketűrően kell viselkednie, mint egy fa. Akár szidják, akár büntetik, ne szóljon semmit megtorlásként. A fa még akkor sem tiltakozik, ha kivágják, és akkor sem kér senkitől vizet, ha kiszárad és haldoklik. Egy vaisnava ne kérjen senkitől semmit. Ha valaki ad neki valamit, anélkül hogy kérné, azt fogadja el, ám ha semmit nem kap, érje be csupán azzal a zöldséggel és gyümölccsel, amelyre könnyen szert tehet, és csupán ezt egye. Kövessük hűségesen a szent név szüntelen éneklésének elvét, s legyünk elégedettek azzal, amit könnyen megkapunk. Az ilyen odaadó viselkedés szilárdan megvédi odaadó szolgálatunkat. Aki hitványabbnak gondolja magát a fűszálnál, aki türelmesebb, mint egy fa, s aki nem vár el személyes megbecsülést, ám örökké készen áll arra, hogy másoknak minden tiszteletet megadjon, annak nagyon könnyű lesz mindig az Úr szent nevét énekelnie. Kezemet magasba emelve kijelentem: Mindenki hallgasson most rám! Fűzzétek fel e verset a szent név zsinórjára, s viseljétek a nyakatokban, hogy örökké emlékezzetek rá!”

A Haré Krisnát nemtől, rangtól és életkortól függetlenül bárki énekelheti. Ezt a legfelsőbb jógameditációt nem kötik szigorú szabályozóelvek, bárhol és bármikor gyakorolható. Természetesen csakúgy, mint az élet bármely dolgában, a rendszeresség itt is a sikerhez vezető utat egyengeti. A meditációhoz a kora reggeli órák biztosítják a legkedvezőbb atmoszférát, amikor jó ha az ember időt szakít arra, hogy semmi mást nem csinálva elmerüljön a mantra, Isten nevei szent hangjainak hallgatásában és ismétlésében. Akik gyakorlottabbak e jógafolyamat végzésében, azok legalább napi két órát meditálnak a mantra hangjaiban elmélyedve. Mint minden olyan tevékenységben, amellyel egy meghatározott eredményt akarunk elérni, az előírások mellett korlátozások is segítik a mantra éneklésének minél hatásosabbá tételét. Ilyen a húsevéstől, a mámorító szerek fogyasztásától, a szerencsejátékoktól való tartózkodás illetve a nemi élet szabályozása.